• gladje3.jpg
  • engagemang3.jpg
  • omsorg3.jpg
  • geo4.jpg

 

Välkommen till Uppland Nursing hemtjänst.

 


 

Vilka är vi?

 Vi är det lilla företaget med personlig kontakt till Dig som kund.


Vi erbjuder hemtjänst i form av service och personlig omvårdnad (07-22) samt habiliterande och rehabiliterande insatser med hjälp av sjukgymnast och arbetsterapeut.

Städ, tvätt, inköp/ärenden, bäddning, duschning, på/avklädning, matservice, inklusive leverans, social samvaro & utevistelse. Vi har samma prisunderlag som Uppsala Kommun.


Vi finns till för

Dig som på grund av ålder behöver hjälp och stöd för att bo kvar i Ditt eget hem. Allt för att Din vardag ska bli så hanterlig och betydelsefull som möjligt.


Hur arbetar vi?

Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälsosjukvårdslagen (HSL) samt utifrån Uppsala kommuns fastställda krav på kvalité.


Våra arbetsmetoder är

kontinuitet, självbestämmande & delaktighet. Kontinuitet genom besök av ett fåtal personal som kunden känner igen & är trygg med. Självbestämmande och delaktighet genom att Du utifrån dina önskemål bestämmer hur vardagen ska se ut & deltar utifrån egen förmåga & ork. 


Vårt motto är

Glädje, Engagemang, Omsorg” vilket innebär att vi gläds över att få arbeta med Dig som kund, visar stort engagemang i vårt arbete och har som utgångspunkt att ge Dig som kund bästa möjliga omsorg.